Historie

De geschiedenis van molen De Hoop in jaartallen en feiten

1839     Pieter Jans laat korenmolen De Hoop aan de Rijksstraatweg in de Harener dorpskom bouwen.

1843     Op de baard in de kap van De Hoop wordt het jaartal 1843 bijgeschilderd, waarschijnlijk ter gelegenheid van een reparatie aan de kap. Het jaartal is nog steeds te lezen.

1845     Jan Pieters (zoon van Pieter Jans) verkrijgt toestemming om naast het malen van koren een olieslag te installeren.

1859     Plaatsing van een 10 pk stoommachine ten behoeve van de olieslagerij.

1871     Plaatsing tweede stoomketel met een vermogen van 18 pk.

Eind 19de eeuw; bij De Hoop is enige tijd het postkantoor gevestigd, omdat een van de leden van de familie Pieters brievengaarder is.

1903     Pieter de Lange (achterkleinzoon van Pieter Jans) verkrijgt toestemming om de olieslagerij en de korenmolen uit te breiden.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog is bij De Hoop ook het Distributiekantoor gevestigd. Het loket waar de bonnen destijds werden verstrekt is nog aanwezig.

1905     Arend Pieters (kleinzoon van Pieter Jans) verkoopt De Hoop aan zijn achterneef Pieter de Lange.

1925     Pieter Ekkelkamp koopt De Hoop van Pieter de Lange, nadat hij het molenbedrijf eerst enige jaren heeft gehuurd. De olieslagerij is dan al stilgelegd. Een paar jaar later worden de wieken vervangen door een stel met zelfzwichting. Kleinzoon Bertus Pieters zal de vaste molenaar van De Hoop worden. Dochter Rika en haar man Jacob van Ham breiden het molenaarsbedrijf uit met een dierenwinkel.

1956     Na het overlijden van Pieter Ekkelkamp gaat het molenbedrijf over naar zijn drie dochters, Rika, Bientje en Anna.

1960     Aanvang van verschillende reparaties aan De Hoop. Molenmaker J.D. Medendorp uit Zuidlaren vervangt een van de roeden.

1971     Mede door inspanningen van de Provinciale Groninger Molencommissie zijn het Rijk, de provincie en de gemeente bereid subsidies te verstrekken als aanvulling op de particuliere investeringen van de drie gezusters Ekkelkamp. Bientje en Anna worden uitgekocht. Rika en Jacob van Ham zetten het molenbedrijf en de dierenwinkel voort.

1981     Er is opnieuw enig onderhoud nodig. Het binnenhalen van overheidssubsidies voor volgend onderhoud mislukt.

1998     Eigenaar Cees van Ham heeft een bestek voor een grondige restauratie door de Stichting De Groninger Molen laten opstellen.

2002     Bij de beoogde start van de restauratie blijkt  de staat waarin De Hoop verkeert een stuk slechter te zijn dan aanvankelijk was aangenomen. Om die reden wordt het werk afgeblazen en gaat ook de al toegekende overheidssubsidie aan de neus van de eigenaar voorbij.

2004     Oprichting van de stichting Molen De Hoop Haren met het doel om voldoende gelden binnen te kunnen halen voor de broodnodige restauratie.

2005     Het Molenhuis Groningen doet onderzoek naar de staat van onderhoud en stelt naar aanleiding daarvan een restauratieplan op. Voor het karwei is maar liefst € 465.000,- nodig.

2006     Cees van Ham verkoopt De Hoop voor een symbolisch bedrag aan de Molenstichting. Deze start in dit jaar tal van acties om de benodigde restauratiegelden binnen te halen.

6 juli 2010 Feestelijke hernieuwde inwerkingstelling van De Hoop De vier jaar durende restauratie van korenmolen De hoop officieel een feit. Oud-molenaar Bertus Pieters en vrijwillig molenaar Harmannus Noot maken gezamenlijk de vang los, waarna de wieken gaan draaien.

Op de begane grond in de molen wordt een kunstwerk onthuld ter nagedachtenis van Dick Maan. Hij en zijn echtgenote Jacqueline hebben met hun Emmaplein Foundation een substantiële bijdrage aan de totale kosten van de restauratie geschonken. Dick Maan overleed in 2008 op 68-jarige leeftijd. Het kunstwerk een object van drie verschillende soorten hout is vervaardigd door beeldend kunstenaar Peter de Kan.

Ter gelegenheid daarvan verschijnt een speciale postzegel, een velletje van tien zegels ter waarde van 44 cent. Dit bijzondere vel maakt deel uit van een serie van tien ‘Harense’ postzegel die gedurende 2010 worden uitgegeven in het kader van ‘850 Jaar Thuis in Haren’.

De nieuwe start van De Hoop is de opmaat voor een belangrijke volgende fase. De molen als draaiend en malend cultureel erfgoed midden in de Harener samenleving.

De start verloopt minder soepel omdat er verschillende bestuurlijke inzichten ontstonden over de werkende toekomst van De Hoop. Er verschijnen pittige polemieken in de plaatselijke en regionale media. Jan Geelhoed, bestuurder van het eerste uur, heeft ten slotte afscheid genomen van ‘zijn’ molen. Vrijwillig molenaar Harmannus Noot stelt voor De Hoop iedere vrijdagavond en zoveel mogelijk zaterdagen te laten draaien als overtuigend bewijs dat Haren een molen in zijn dorpskom heeft en houdt. Maar soms lopen dingen anders dan men zou wensen. Feit is wel dat De Hoop met regelmaat en in de toekomst veelvuldiger zal draaien. Nieuwe vrijwilligers zijn inmiddels aan de slag gegaan: Hoop doet leven.

2011     Presentatie deeltje 1A uit de Harener Historische Reeks ‘Molen De Hoop Haren’.