Literatuur

Bunskoeke, drs. D.M. – Molens tussen Stad en d’Olde Lantschap. Harener Historische Reeks 1. Haren, 1984

Jongsma, B. – Korenmolen ‘De Hoop’ te Haren, in de Zelfzwichter, december 1989

Ketelaar, dr. F.C.J. – Driften, stegen, lanen. Straatnamen in Haren. Haren, 1990

Koldam, mr. E.M. van – onderzoekgegevens en nog ongepubliceerde teksten over de geschiedenis van Haren, in het bijzonder over molens in Hemmen en Haren en hun eigenaars. Haren, 2010

Rutten, Frans – Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van TIMS – Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997, in Molinologie, Tijdschrift voor molenstudies, nr. 13, 2000

Veen Czn, B. van der. Provinciale Molencommissie – Groninger molens. Groningen, 1958

Vrijwillige molenbestuurders in beeld, in de Zelfzwichter, september, 2007

Artikelen in het Harener Weekblad, Haren de Krant en Nieuwsblad/Dagblad van het Noorden

 

In november 2011 verschenen:

Bekenkamp, H.J.C. – Molen De Hoop in Haren. Harener Historische Reeks 1A. Haren, 2011