Stichting

Stichting Molen De Hoop is in 2004 opgericht met het doel dit Rijksmonument voor het nageslacht te bewaren. Nu de restauratie is voltooid, kan De Hoop weer verantwoord draaien. In de toekomst zal er ook weer graan worden gemalen.

In 2006 heeft de toenmalige eigenaar, Cees van Ham te Haren, De Hoop voor een symbolisch bedrag aan de Stichting verkocht. Op die manier zal het gemakkelijker zijn om rijks- en andere restauratiesubsidies te verwerven.

Het bestuur van de Stichting  Molen de Hoop sinds 2011.

Berend Hoekstra,
Burgemeester van Leek en oud-wethouder van Haren – voorzitter vanaf 2006, wanneer de inzamelingsacties ten behoeve van de restauratie van start gaan.

Martin Hoen,
Secretaris, was lange tijd leraar, honden- en paardenliefhebber
secretaris@molendehoopharen.nl.

Jaap Terwal,
Accountant – penningmeester vanaf 2004, het oprichtingsjaar van de Stichting.

Jan Ebels,
Civiel technicus – bestuurslid sinds 2007 en tijdens de tweede restauratiefase in 2009/2010 directievoerder.

Henk Copinga,
oud-wethouder van Haren – bestuurslid sinds 2011.

Theo Berends,
ZZP ‘er, oud raadslid en wethouders gemeente Haren

De bestuurders en vrijwillige molenaars ontvangen geen beloning.

De Stichting voldoet aan de ANBI regels.  Het RSIN is 813706531