Tragisch bericht

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden op maandag 2 april van Jan Fokke de Boer, Secretaris van onze Stichting
Wij verliezen met hem een zeer kundig bestuurder en wij zullen zijn grote betrokkenheid en inzet gaan missen.

Ons medeleven gaat uit naar Heleen en de naaste familie.

Stichting Molen “De Hoop” te Haren
Bestuur, molenaars en leden.

B.Hoekstra, voorzitter